Arnold & Son 推出 Nebula 41.5 Steel 镂空表盘手表:蓝色星云

Arnold & Son 推出 Nebula 41.5 Steel 镂空表盘手表:蓝色星云

Arnold & Son 方才推出一枚新作——「Nebula 41.5 Steel」镂空表盘手表 ,特殊的地方在于机芯底板采取蓝色 PVC 镀层处置,凸起机芯布局的美感与视觉冲击力,并仍然连结8.73mm超薄厚度 。

Nebula 系列手表推出于2016年 ,设计灵感来自超新星爆炸发生的「星云」(nebula),7枚桥板从机芯中心向边沿延展,圆形齿轮和组件组成犹如「星云爆炸」的放射式结构。

41.5mm 精钢表壳厚度仅为8.73mm ,表圈纤细简约。分钟刻度圈、机芯主夹板及发条盒均颠末蓝色 PVD 处置,7个小桥板则颠末镀钯处置,2个发条盒 、摆轮和小秒针犹如悬空在表盘之上 ,给人带来视觉上的愉悦感 。

搭载 A&S5201 手动上链机芯 ,摆频21600vph,动力贮备90小时。这枚机芯的厚度唯一4.04mm,你可以从正反两面赏识其精彩的修饰细节。

橡胶表带版公价15700瑞郎 ,钢链版公价16900瑞郎 。

BOB(官方)综合app手机客户端下载 - 安卓+苹果

【读音】:

Arnold & Son fāng cái tuī chū yī méi xīn zuò ——「Nebula 41.5 Steel」lòu kōng biǎo pán shǒu biǎo ,tè shū de dì fāng zài yú jī xīn dǐ bǎn cǎi qǔ lán sè PVC dù céng chù zhì ,tū qǐ jī xīn bù jú de měi gǎn yǔ shì jiào chōng jī lì ,bìng réng rán lián jié 8.73mmchāo báo hòu dù 。

Nebula xì liè shǒu biǎo tuī chū yú 2016nián ,shè jì líng gǎn lái zì chāo xīn xīng bào zhà fā shēng de 「xīng yún 」(nebula),7méi qiáo bǎn cóng jī xīn zhōng xīn xiàng biān yán yán zhǎn ,yuán xíng chǐ lún hé zǔ jiàn zǔ chéng yóu rú 「xīng yún bào zhà 」de fàng shè shì jié gòu 。

41.5mm jīng gāng biǎo ké hòu dù jǐn wéi 8.73mm,biǎo quān xiān xì jiǎn yuē 。fèn zhōng kè dù quān 、jī xīn zhǔ jiá bǎn jí fā tiáo hé jun1 diān mò lán sè PVD chù zhì ,7gè xiǎo qiáo bǎn zé diān mò dù bǎ chù zhì ,2gè fā tiáo hé 、bǎi lún hé xiǎo miǎo zhēn yóu rú xuán kōng zài biǎo pán zhī shàng ,gěi rén dài lái shì jiào shàng de yú yuè gǎn 。

dā zǎi A&S5201 shǒu dòng shàng liàn jī xīn ,bǎi pín 21600vph,dòng lì zhù bèi 90xiǎo shí 。zhè méi jī xīn de hòu dù wéi yī 4.04mm,nǐ kě yǐ cóng zhèng fǎn liǎng miàn shǎng shí qí jīng cǎi de xiū shì xì jiē 。

xiàng jiāo biǎo dài bǎn gōng jià 15700ruì láng ,gāng liàn bǎn gōng jià 16900ruì láng 。


上一篇:天价艺术手表赏析,绝对于不会错过 下一篇:2021年日内瓦钟表日 GERALD GENTA ARENA微笑迪士尼米老鼠逆跳手表俏皮表态
  • 分享

发表评论